About Us

PlusPas is een snel groeiend voordeelplatform voor aangesloten personeelsleden opgestart januari 2014. We hebben een potentieel van 130.000 leden, op 09/01/2016 hebben reeds +60.000 leden zich geregistreerd.

Wij verzamelen diverse personeelsvoordelen en fungeren als exclusief communicatieplatform tussen uw merk uit de leisure- en retailmarkt en onze leden.

De personeelsleden zelf dienen geen lidgeld te betalen om PlusPas te gebruiken, deze dienstverlening zit automatisch vervat in de dienstverlening van hun werkgever (Voor de personeelsleden van de Vlaamse Overheid verloopt dit via de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel [http://www2.vlaanderen.be/socialedienst/dienstverlening/gerechtigden/gerechtigden.html]; voor de personeelsleden van de lokale besturen verloopt dit via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen vzw [http://www.gsd-v.be/begunstigden]); maar ook de personeelsleden van het VITO en het VRT personeel (vzw VRT Sociale Werken) kunnen van het aanbod gebruik maken via hun werkgever.